Cách huỷ gia hạn tự động gói PRO eJOY

0
3361

Chế độ tự động gia hạn gói PRO của eJOY chỉ có sẵn khi bạn đăng ký PRO trên App Store. Nếu bạn huỷ đăng ký PRO trước ngày hết hạn, gói PRO của bạn vẫn sẽ hoạt động cho đến ngày hết hạn đăng ký của gói. Gói PRO của bạn sẽ tự động bị vô hiệu sau khi hết hạn đăng ký.

Nếu bạn đăng ký PRO trên Appstore, bạn cần thực hiện các thao tác sau đây để tắt chế độ tự động gia hạn:

  1. Mở Cài đặt (Settings) trong điện thoại của bạn
  2. Chọn Apple ID, iCloud, iTunes & App Store
  3. Chọn “Đăng ký” (Subcriptions) để kiểm tra các đăng ký hiện có
  4. Chọn ứng dụng eJOY English. Và nhấn “Hủy đăng ký” hoặc “Hủy dùng thử miễn phí” để kết thúc theo chu kỳ hiện tại.

Nếu bạn đăng ký PRO trên Google Play, bạn cần thực hiện các thao tác sau đây để tắt chế độ tự động gia hạn:

  1. Nhấn vào biểu tượng ở góc phải → Chọn “Thanh toán và gói thuê bao”.
  2. Chọn “Gói đăng ký” → Chọn gói học mà bạn muốn huỷ → Nhấn “Huỷ gói thuê bao”.
  3. Chọn lý do huỷ gói → Nhấn “Tiếp tục” → Nhấn “Huỷ gói thuê bao”.
  4. Gói học sẽ hiển thị trạng thái “Đã huỷ” và ngày hết hạn của gói học bạn huỷ gia hạn.

Việc gỡ cài đặt ứng dụng sẽ không tự động ngừng đăng ký của bạn. Bạn phải hủy đăng ký của mình để kết thúc đăng ký. Nếu bạn gỡ cài đặt ứng dụng mà không hủy đăng ký của mình, bạn sẽ vẫn bị tính phí. Nếu ứng dụng bạn đã mua đăng ký bị xóa khỏi Google Play thì đăng ký trong tương lai của bạn sẽ tự động bị hủy nhưng chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho bạn đối với những đăng ký trước đó.

Quyền sử dụng sau khi bạn hủy

Khi bạn hủy đăng ký, bạn vẫn sẽ có quyền sử dụng đăng ký của mình cho phần còn lại của thời gian bạn đã thanh toán. 

Nếu bạn vẫn chưa huỷ được gói PRO, bạn chat với eJOY ngay nhé. Nếu bạn quên mất chưa huỷ gói PRO, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền theo hướng dẫn của Apple.