Bài tập đọc English Reading chủ đề Making and keeping friends dành cho các bạn học level 2. Với bài tập này, bạn hãy đọc hết 10 bí kíp để làm quen và gìn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Bạn có thể dùng eJOY extension để giúp bạn tra từ khi cần thiết. Sau đó, bạn đừng quên làm bài tập điền từ ở phía dưới nhé.

Ghi chú:

  • Bài tập này được biên tập lại từ bài “12 Tips for making and keeping friends” của Free Spirit Publishing dựa trên “The Gifted Teen Survival Guide: Smart, Sharp, and Ready for (Almost) Anything” viết bởi Judy Galbraith.
  • Bài tập nằm trong chuỗi bài học dành cho Beginner trên eJOY. Nếu bạn muốn được học theo lộ trình phát triển khả năng nghe nói, kèm theo bài tập đọc viết nhẹ nhàng thì hãy email cho support@ejoy-english.com nhé.

10 Tips for Making and Keeping Friends

1. Reach out. Don’t always wait for someone else to make the first move. Say “hi” and smile.
2. Get involved. Join clubs that interest you. Take special classes inside or outside of school. Be a volunteer.
3. Let people know you’re interested in them. Don’t just talk about yourself; ask questions about them.
4. Be a good listener. Look at people while they’re talking to you. Pay attention to what they say.
5. Tell about yourself. When it feels right, share your interests, your talents, and what’s important to you.
6. Don’t be a show-off. Not everyone you meet will have your abilities and interests.
7. Be honest. Tell the truth about yourself, what you believe in, and what you stand for. When someone asks for your opinion, be sincere.
8. Be kind. There are times when being tactful is more important than being totally honest. The truth doesn’t have to hurt.
9. Share the work with your friends. That’s right—work. Don’t always depend on your friends to make the plans and carry all the weight.
10. Be accepting. Not all of your friends have to think and act like you do. (Wouldn’t it be boring if they did?)

Exercises

A/ Chọn đáp án đúng – Multiple Choices

1. Để là người bạn tốt, bạn nên:

  • a. Biết lắng nghe. Be a good listener.
  • b. Thông minh. Be smart
  • c. Biết thể hiện. Show off your talents
  • d. Biết bỏ qua những người tẻ nhạt. Don’t be interested in boring people.

2. Để duy trì tình bạn, bạn không nên:

  • a. Thành thật. Be honest
  • b. Biết đón nhận sự khác biệt. Be accepting.
  • c. Nói dối. Tell lies.
  • c. Tốt bụng. Be kind.

B/ Ghép từ – Matching

Bạn hãy ghép từ/ cụm từ ở cột bên trái với từ / cụm từ ở cột bên phải và điền đáp án ở phần comment.

1. Reach a. Listener
2. Get b. You’re interested in them
3. Let people know c. A show-off
4. Be a good d. Out
5. Don’t be e. Involved

C/ Điền vào chỗ trống – Fill in the blanks

Không xem lại bài trên, bạn hãy thử tự điền vào ô trống những từ còn thiếu nhé. Bạn hãy điền đáp án ở phần comment nhé.

1. _____ out. Don’t always wait for someone else to make the first move. Say ____ and smile.
2. _____ involved. Join clubs that interest you. Take special classes inside or outside of school. Be a volunteer.
3. Let people know you’re _______ in them. Don’t just talk about yourself; ask questions about them.
4. Be a good _______. Look at people while they’re talking to you. Pay attention to what they say.
5. _____ ______ yourself. When it feels right, share your interests, your talents, and what’s important to you.
6. Don’t be a _________. Not everyone you meet will have your abilities and interests.
7. Be ________. Tell the truth about yourself, what you believe in, and what you stand for. When someone asks for your opinion, be sincere.
8. Be ________. There are times when being tactful is more important than being totally honest. The truth doesn’t have to hurt.
9. ________ the work with your friends. That’s right—work. Don’t always depend on your friends to make the plans and carry all the weight.
10. Be _________. Not all of your friends have to think and act like you do. (Wouldn’t it be boring if they did?)