Tính Năng Vocabulary Analysis Trên eJOY GO

0
1806

Vocabulary Analysis là tính năng cho phép hiển thị các thông tin cần thiết về từ vựng xuất hiện trong video được chọn. Bạn có thể xem các thông tin này ở ngay dưới mỗi video.

VOCABULARY ANALYSIS

 Ở đây bạn sẽ thấy các từ vựng của một video sẽ được lọc theo:

  • Độ phổ biến.

độ phổ biến

  • Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR), từ trình độ A1 đến C2.

Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR), từ trình độ A1 đến C2.

  • Các kỳ thi quốc tế (TOEIC, TOEFL, IELTS, SAT)

Các kỳ thi quốc tế (TOEIC, TOEFL, IELTS, SAT)

  • Tính năng “Play”: phát lại những lời thoại trong video có chứa từ vựng

Tính năng “Play”

Đọc thêm bài viết Giới thiệu về tính năng Vocabulary Analysis