Tính Năng Tra Từ Khi Đọc Văn Bản Online Trên eJOY eXtension

0
4973

1. Cách tra từ với eJOY eXtension

 Tuỳ theo  cài đặt hiển thị pop-up mà bạn có thể tra từ bằng cách:

  • Cách 1: Bôi đen từ/ cụm từ muốn học và click vào biểu tượng giọt nước
  • Cách 2: Click đúp vào một từ/ cụm từ cần tra

Translation: Dịch nghĩa của từ sang tiếng Việt
Definition: Định nghĩa của từ
Slang: Nghĩa lóng của từ

 

2. Giao diện cửa sổ tra từ

 

1 – Xem nghĩa dịch – nghĩa tiếng Anh – nghĩa lóng – ví dụ – kết hợp từ – từ đồng nghĩa, trái nghĩa –  từ chung gốc.

2 – Advanced Translation – AI Dictionary – nút tắt để sang trang tra từ nâng cao – tra từ với từ điển AI.

3 – Video – nút tắt để ra trang Word Hunt tra cứu các ngữ cảnh video có chứa từ vựng.

4 – Nút tắt để biết thêm thông tin từ vựng như hình ảnh tĩnh, ảnh động – tra từ trên Google – tìm kiếm từ vựng trên Wikipedia.

5 – Độ phổ biến – Từ vựng có số càng lớn là từ có độ phổ biến càng cao

6 – Lưu từ vựng vào sổ từ Active (Sổ từ được tạo mặc định ngay từ đầu)

7 – AI Explain – Giải thích từ vựng bằng AI

8 – Other Dictionaries – Xem nghĩa từ trên các từ điển khác như Oxford, Cambridge,…

9 – Game – Nút tắt để đi đến phần chơi game với các từ vựng đã lưu.

10 – Chọn lưu vào sổ từ khác ngoài sổ Active.