Tính Năng Phrasebook – Tra và Lưu Cụm Từ

0
4436

Bạn có thể lưu lại toàn bộ câu có chứa cụm từ hay mình muốn học và ôn tập tại với những cụm từ đó bằng các game trên eJOY. Việc lưu lại toàn bộ câu là cách điển hình để bạn học từ theo ngữ cảnh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể lưu lại những mẫu câu hay để học và áp dụng khi viết/ nói sau này.

phrasebook

Cách học cùng Phrasebook

Bước 1 : Cài đặt eJOY eXtension

Bước 2: Bôi đen toàn bộ câu có chứa cấu trúc/ cụm từ muốn học

Bước 3

  • Chọn chuột phải >> eJOY eXtension >> Advanced translation >> hiện ra pop-up như hình

Chọn chuột phải >> eJOY eXtension >> Advanced translation >> hiện ra pop-up

Bước 4: Chọn Highlight & Add

Chọn Highlight & Add

Bước 5: Bôi đậm phần có chứa cấu trúc/ cụm từ quan trọng trong câu để highlight

Bôi đậm phần có chứa cấu trúc/ cụm từ

Bước 6: Chọn Done để Lưu lại

Bước 7: Chọn My Word Bank để xem lại những cụm từ/ câu đã lưu

 Chọn My Word Bank

Bước 8: Tất cả các cụm từ/ câu mà bạn muốn học sẽ được lưu vào 1 sổ từ duy nhất là Phrasebook. Bạn hãy nhấn chọn sổ từ có tên Phrasebook để xem lại những cụm từ/ câu mình đã học nhé.

 nhấn chọn sổ từ có tên Phrasebook