Cách in và xuất dưới dạng PDF một sổ từ vựng

0
2628

Bạn có thể in sổ từ vựng ra giấy theo dạng bảng hoặc dạng flash cards để ôn tập mà không dùng đến máy tính hay điện thoại, hoặc xuất một sổ từ vựng dưới dạng PDF.

Để xuất hoặc in danh sách từ vựng, bấm icon eJOY ở góc phải trình duyệt và vào Game Center. 

Trong Dashboard, chọn một sổ từ. Sau đó, chọn In Sổ từ. Chọn in sổ từ vựng 

Tại đây, bạn có các tùy chọn để in sổ từ. Tùy chọn này áp dụng cho cả việc in danh sách từ và lưu dưới dạng PDF. Nếu bạn không kết nối với máy in, bạn chỉ có thể lưu danh sách từ dưới dạng PDF.

 

Chọn bố cục và tùy chỉnh lựa chọn

Chọn bố cục:

Bảng: sắp xếp từ theo dạng chia bảng, từ bên trái, nghĩa bên phải

Danh sách: sắp xếp từ theo dạng danh sách, từ bên trái, nghĩa bên phải

Nhỏ: sắp xếp từ theo dạng các thẻ từ nhỏ, từ và nghĩa ở trung tâm thẻ, thẻ từ bên trái, thẻ nghĩa bên phải

Lớn: sắp xếp từ theo dạng các thẻ từ lớn, từ và nghĩa ở trung tâm thẻ, thẻ từ bên trái, thẻ nghĩa bên phả

Thẻ ghi nhớ cỡ A6: kích cỡ A6, phù hợp cho việc in flashcard khổ A6. Từ và nghĩa ở hai mặt của của thẻ.

Tùy chỉnh lựa chọn

Xếp theo bảng chữ cái: Xếp thứ tự từ theo bảng chữ cái

Loại bỏ từ đã thành thạo: Các từ bạn đã thành thạo sẽ không được đưa vào danh sách

Bao gồm hình ảnh: Cho phép hiện hình ảnh của từ

Bao gồm ví dụ: Bổ sung ví dụ cho các từ

Thay đổi vị trí: Thay đổi vị trí của từ sang phải và nghĩa sáng trái, chỉ áp dụng cho bố cục Bảng và Danh sách không có hình ảnh (tức không chọn Bao gồm hình ảnh).

In hai mặt: Cho phép in hai mặt, áp dụng cho việc in. Chỉ áp dụng cho bố cục Nhỏ và Lớn.

Sau khi hoàn tất tùy chỉnh, bạn chọn Mở PDF ở góc trái.

Ở cửa sổ in, chọn Lưu dưới dạng PDF để xuất danh sách, hoặc chọn máy in để in danh sách từ.