Game Training

0
2223

Các game trainning sẽ giúp bạn ôn tập từ vựng đã lưu mà không tính điểm thành thạo

Cách chơi Flash Card

1. Chọn game Flash Card
2. Đóan nghĩa của từ. Bạn có thể bấm vào biểu tượng bóng đèn để hiện hình ảnh gợi ý.
3. Bấm “Lật thẻ” để xem nghĩa.
4. Kéo sang phải nếu bạn biết nghĩa, kéo sang trái nếu bạn chưa nhớ nghĩa

Chú ý: Với mỗi câu trả lời đúng thì bạn được 50xp

Cách chơi Flash Card

Cách chơi Matching

1. Chọn game Matching
2. Ghép từ phù hợp với nghĩa

Chú ý: Bạn có thể bấm chọn xem 2 gợi ý trong trường hợp chưa đoán được. Với mỗi câu trả lời đúng thì bạn được 50xp

Cách chơi Matching 

Cách chơi Multiple Choice

1. Chọn game Multiple Choice
2. Chọn nghe cả câu
3. Bấm chọn đáp án đúng

Chú ý: Bạn được 50xp với mỗi câu trả lời đúng.

Cách chơi Multiple Choice

Cách chơi Play Fill in the Blank

1. Chọn game Fill in the blank
2. Chọn nghe cả câu
3. Nhập từ còn thiếu, nếu nhập sai thì có thể nhập lại

Chú ý: Bạn được 50xp với mỗi câu trả lời đúng.

Cách chơi Play Fill in the Blank

Cách chơi Word Constructor

1. Chọn chơi game Word Constructor
2. Đóan từ dựa vào nghĩa
3. Nhập các ký tự
4. Chọn Trả lời

Chú ý: Bạn được 50xp với mỗi câu trả lời đúng.

Cách chơi Word Constructor

Cách chơi Speaking

1. Chọn chơi game Speaking
2. Chọn nghe câu
3. Bấm chọn icon Mic để thu âm
4. Xem kết quả
5. Bấm “So sánh” để nghe lại giọng thu âm và so sánh với giọng đọc tại video
6. Bấm “Thử lại” để thu âm lại
7. Bấm “Tiếp” để chuyển sang câu khác

Chú ý: Bạn sẽ nhận 50xp/ mỗi câu nói đúng từ 85 -> 100%, nhận 25xp/ mỗi câu nói đúng từ 50 -> 84%

chơi game Speaking