Cài đặt của eJOY eXtension trên video (Cập nhật 03/2021)

0
8025
Anewcareer) "]]],[1,"p",[[0,[],0,"Danh sách các trang Video được eJOY eXtension hỗ trợ 🔥"]]],[1,"h2",[[0,[0],1,"Các cài đặt và tính năng chung của "],[0,[],0,"eJOY"],[0,[0],1," trên trang Video"]]],[1,"p",[[0,[0],1,"(1) "],[0,[],0,"Click chọn biểu tượng eJOY để mở cài đặt trên Video."]]],[10,0],[1,"p",[[0,[],0,"(2) Tùy chỉnh hiển thị phụ song ngữ, phụ đề dịch và phiên âm. "]]],[1,"p",[[0,[],0,"(3) Xem trước hiển thị phụ đề"]]],[1,"p",[[0,[],0,"(4) Dừng khi trỏ chuột: Tạm dừng video khi trỏ chuột vào phụ đề"]]],[1,"p",[[0,[],0,"(5) Hiện tiến độ: Hiện thanh thời lượng phụ đề"]]],[10,1],[1,"p",[[0,[],0,"(6) Thay đổi thời lượng hiện phụ đề: Kéo dài thời gian hiện phụ đề đến khi câu tiếp theo xuất hiện"]]],[1,"p",[[0,[],0,"(7) Đẩy nhanh/ chậm phụ đề: Điều chỉnh phụ đề nhanh, chậm, chỉnh khớp so với hội thoại"]]],[1,"p",[[0,[],0,"(8) Tốc độ: Lựa chọn tốc độ nhanh, chậm cho Video"]]],[1,"p",[[0,[],0,"(9) Chế độ tự dừng: Chế độ từ dừng khi hết câu sub. "]]],[1,"p",[[0,[],0,"(10) Tải phụ đề riêng: Tải lên file phụ đề của bạn"]]],[1,"p",[[0,[],0,"(11) Trợ giúp: Trang các câu hỏi thường gặp"]]],[1,"p",[[0,[],0,"(12) In phụ đề: In phụ đề của Video. "]]],[1,"p",[[0,[],0,"(13) Lưu phụ đề: Hiện thị danh sách phụ đề đã lưu (Đánh dấu). "]]]]}”>

Cài đặt eJOY eXtension là tiện ích giúp bạn tra từ, dịch nghĩa nhanh ngay khi lướt web bất kì hay xem video trên các nền tảng lớn được hỗ trợ như Youtube, Netflix, Coursera…

Ngoài các trang được eJOY eXtension hỗ trợ toàn diện, bạn cũng có thể tích hợp thủ công trang video mình thích theo cách sau:

Cài đặt nhanh eJOY eXtension trên video

Sau khi cài tiện ích eJOY vào Chrome, bạn sẽ thấy một biểu tượng hình giọt nước ở góc dưới bên phải video khi mở một video bất kì trên YouTube, Netflix, Coursera,.v..v…

Bấm vào biểu tượng giọt nước để truy cập 3 cài đặt cơ bản nhất, gồm Phụ đề trên, Phụ đề dướiPhụ đề dịch tự động.

Để xem đầy đủ cài đặt của eJOY trên video, bấm Cài đặt đầy đủ.

Cài đặt đầy đủ của eJOY trên video

(1) Click chọn biểu tượng eJOY => Chọn Cài đặt đầy đủ để hiện toàn bộ cài đặt.

eJOY extension's full settings

(2) Tùy chỉnh hiển thị phụ đề song ngữ, phụ đề dịch và phiên âm.

Xem thêm:

(3) Xem trước hiển thị phụ đề

(4) Dừng khi trỏ chuột: Tạm dừng video khi trỏ chuột vào phụ đề

(5) Hiện tiến độ: Hiện thanh thời lượng phụ đề

(6) Thay đổi thời lượng hiện phụ đề: Kéo dài thời gian hiện phụ đề đến khi câu tiếp theo xuất hiện

(7) Đẩy nhanh/ chậm phụ đề: Điều chỉnh phụ đề nhanh, chậm, chỉnh khớp so với hội thoại

(8) Tốc độ: Lựa chọn tốc độ nhanh, chậm cho Video.

(9) Chế độ tự dừng: Chế độ từ dừng khi hết câu sub.

(10) Tải phụ đề riêng: Tải lên file phụ đề của bạn

(11) Trợ giúp: Trang các câu hỏi thường gặp.

(12) In phụ đề: In phụ đề của Video.

(13) Phụ đề yêu thích: Hiện thị danh sách phụ đề đã lưu (Đánh dấu).

(14) Hiện đầy đủ phụ đề.

(15) Bấm để kích hoạt hoặc vô hiệu hoá eJOY eXtension trên trang video.

(16) Danh sách các phím tắt (Shortcut keys): Thay vì dùng chuột hay phải vào phần cài đặt để thực hiện các thao tác khi xem phim, bạn có thể dùng các phím tắt trên bàn phím. Phần Danh sách phím tắt sẽ được hiển thị ở cuối trang setting. Đọc thêm:

Cách tra và lưu từ/ cụm từ với eJOY eXtension

Để tìm hiểu thêm về tính năng tra/ lưu từ với eJOY eXtension và chơi game với từ vựng, bạn đọc thêm bài viết dưới đây: