Streak là gì? Cách tính điểm và đạt streak trên eJOY bạn cần biết

0
2943

Streak thể hiện mức độ học đều đặn hàng ngày của bạn. Streak bắt đầu từ con số 0, và với mỗi ngày hoàn thành mục tiêu hàng ngày, bạn sẽ nhận được 1 streak. Hiện tại, để tính streak, bạn cần học trên ứng dụng eJOY App hoặc/và tiện ích eJOY eXtension hàng ngày.

Cần lưu ý rằng, nếu bạn cách ra một ngày không học, streak sẽ trở về số 0. Và chỉ cần học đủ mục tiêu đề ra là bạn đã giữ được streak, vì vậy, hãy cố gắng học đều đặn hàng ngày bạn nhé.

Bạn có thể lựa chọn mức mục tiêu hàng ngày của mình. Để đặt mục tiêu, làm theo bước sau:

Cài Mục Tiêu Đạt Streak Trên eJOY eXtension

  1. Bấm biểu tượng eJOY ở góc Chrome
  2. Game Center
  3. Cài đặt
  4. Đặt mục tiêu Hàng ngày của bạn

thay đổi mục tiêu trong Game center

  1. Lưu
  2. Theo dõi mức độ hoàn thành mục tiêu và Streak của bạn ở bảng tiến độ bên trái

theo dõi streak ở bảng tiến độ

Cài Mục Tiêu Đạt Streak Trên eJOY App

  1. Trên thanh menu, chọn Performance
  2. Đổi mục tiêu

3. Chọn mục tiêu Hàng ngày của bạn

chọn mục tiêu học

4. Quay về Performance để xem Streak, mục tiêu hàng ngày và tiến độ học hàng ngày của bạn