Cách cài mặc định Dịch nghĩa tiếng Việt khi tra từ trên eJOY App

0
3462

Khi tra từ trong eJOY App, định nghĩa mặc định sẽ được hiển thị bằng tiếng Anh. Nếu bạn muốn xem nghĩa dịch bằng tiếng Việt, bạn cần bấm nút chuyển ngôn ngữ, hoặc nhanh hơn, bạn có thể cài đặt để mặc định hiện nghĩa dịch tiếng Việt trước bằng cách vào Cài đặt.

Lưu ý: Tính năng này hiện mới có sẵn trên iOS

Trong trang xem video, bấm vào biểu tượng Cài đặt ở góc phải bên dưới.

chọn cài đặt trong trang xem video

Sau đó, tới Tra từ > Hiện dịch nghĩa trước.

bật Hiện dịch nghĩa trước

Lưu ý: Bạn có thể tải từ điển tiếng Việt trong More > Từ điển Offline để tra từ khi mất kết nối mạng. Lưu ý rằng, khi offline, phần dịch sẽ chỉ có thể hiện dịch nghĩa của các từ đơn lẻ. Để dịch một đoạn, bạn cần bật 3G/4G.