Ngôn ngữ hiển thị và ngôn ngữ mẹ đẻ trong eJOY App

0
1973

Ngôn ngữ hiển thị là gì?

Ứng dụng eJOY App được hiển thị bằng ngôn ngữ hiển thị.

Ngôn ngữ mẹ đẻ là gì?

Nghĩa và bản dịch của từ và phụ đề Dịch tự động được hiển thị bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Cách thay đổi ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi hai ngôn ngữ trên trong eJOY App. Để thay đổi chúng, vào More (1)=> Cài đặt (2).

Vào More, sau đó Cài đặt

Sau đó, chọn Cài đặt chung.

Mở cài đài chung

Chọn ngôn ngữ bạn muốn trong phần Ngôn ngữ hiển thịNgôn ngữ mẹ đẻ.

Thay đổi ngôn ngữ trong Ngôn ngữ mẹ đẻ và Ngôn ngữ hiển thị

Sau khi đổi ngôn ngữ, hãy bấm nút mũi tên ở góc trái trên cùng để quay về. Lúc này, các cài đặt ngôn ngữ sẽ được áp dụng.