Làm thế nào để cài đặt ưu tiên phát âm Anh-Mỹ hay Anh-Anh

0
1833

Để cài đặt ưu tiên phát âm Anh-Anh hay Anh-Mỹ bạn cần mở trang Cài Đặt Chung của eJOY theo cách sau:

Click chuột phải vào biểu tượng eJOY eXtension (1) => Chọn Tùy chọn (2) => Cài Đặt Chung

Tại trang Cài Đặt Chung => Bạn chọn bật Tự động phát âm (3) => Chọn ưu tiên giọng phát âm là giọng Anh-Mỹ (US) hoặc Anh-Anh (UK) (4)

Kết quả: Sau khi chọn ưu tiên phát âm thì khi mở popup tra từ, eJOY sẽ ưu tiên giọng phát âm Anh-Mỹ hoặc Anh-Anh như bạn đã chọn.

Làm thế nào để hiển thị biểu tượng eJOY extension

Nếu đã cài đặt eJOY eXtension nhưng bạn không thấy biểu tượng eJOY trên thanh trình duyệt Chrome, hãy làm như sau:

  • Bước 1: Chọn biểu tượng mảnh ghép (a)
  • Bước 2: Chọn ghim để hiển thị biểu tượng eJOY (b)