Tính năng Audio Reader là một tính năng hoàn toàn mới trên eJOY eXtension. Tính năng này cho phép bạn nghe audio khi đang đọc đoạn văn bản yêu thích. Như vậy bạn sẽ vừa có thể luyện kỹ năng nghe vừa luyện kỹ năng đọc của mình.

Cách dùng tính năng Audio Reader trên eJOY eXtension

Bước 1: Cài đặt eJOY eXtension

Bước 2: Bấm vào một từ hoặc bôi đen một cụm từ/ câu

Bước 3: Tuỳ vào cài đặt mà biểu tượng tai nghe [headphone] có thể xuất hiện ngay sau đó. Bạn bấm vào biểu tượng tai nghe để bắt đầu nghe Audio Reader.

Trong trường hợp biểu tượng tai nghe không xuất hiện, bạn có thể chọn chuột phải -> chọn Read from here tại mục eJOY eXtension ở cửa sổ popup để bắt đầu nghe Audio Reader.

audio reader

Bước 4: Thanh điều khiển của Audio reader sẽ xuất hiện. Ở đây bạn có thể thực hiện các thao tác khác nhau.

Khi audio đang phát:

 1. Điều chỉnh tốc độ nói của audio
 2. Phát lại câu trước đó
 3. Ấn để dừng audio 
 4. Phát câu tiếp theo
 5. Bật chế độ tự động cuộn xuống khi đọc
 6. Mở rộng thanh điều khiển
 7. Tắt Audio Reader
 8. Xem hướng dẫn dùng Audio Reader

audio reader

Khi audio ngừng phát:

 1. Dừng đọc/ Đọc lại từ đầu
 2. Truy cập phần cài đặt Audio Reader

Thanh tiến trình khi được mở rộng:

Dùng thử Audio Reader 

Giải thích màn hình cài đặt Audio Reader

Để vào cài đặt, bạn bấm biểu tượng Cài đặt trên thanh Audio khi đang ngừng phát, hoặc bấm biểu tượng cài đặt trên Thanh tiến trình mở rộng.

Các cài đặt chính:

 1. Speak: Chọn giọng nói
 2. Speed: Điều chỉnh tốc độ nói của audio
 3. CC Panel and Highlight: Cài đặt hiển thị văn bản đang được đọc và hiển thị màu bôi đậm cho câu đang đọc.
 4. Shortcut Keys: Cài đặt các phím tắt
 5. Read Selection: Cài đặt chế độ đọc

Cài đặt chi tiết

Speak

 1. Free: Danh sách các giọng nói miễn phí
 2. Preview voice: Nghe thử giọng nói

audio reader

Speed

 1. Nhấn và kéo hình tròn ở trên thanh ngang để điều chỉnh tốc độ. Tốc độ mặc định 500WPM – 500 từ/ phút
 • Di chuyển về phía tay phải để tăng tốc độ nói
 • Di chuyển về phía tay trái để giảm tốc độ nói

2. 500WPM: Hiển thị tốc độ nói – Số từ/ phút

3. Preview Speed: Nhấn để nghe thử audio với tốc độ nói được chọn

audio reader

CC Panel and Highlight

 1. Show CC Panel in the reading bar: Bạn có thể chọn bật/ tắt hiển thị văn bản đang được đọc trên thanh điều khiển Audio Reader. Để tắt, chọn Don’t show CC Panel
 2. Chọn nội dung được bôi đậm khi đang phát Audio Reader.
 • Sentence and word: Bôi đậm cả từ và câu 
 • Sentence only: Chỉ bôi đậm câu
 • Word only: Chỉ bôi đậm từ
 • None: Không bôi đậm

3. Chọn màu sắc khi bôi đậm. Có 4 màu khác nhau để bạn chọn, gồm Light, Dark, Ice, Warm

4. Bật/ tắt chế độ tự động cuộn trang khi đang phát Audio Reader

HotKeys

 1. Edit shortcut keys: để thiết lập lại các phím tắt theo ý muốn của bạn.Khi bạn bấm vào đây, một cửa sổ cài đặt của Chrome Extension sẽ được mở. Tại cửa sổ này, bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí phím tắt để thực hiện các thao tác như:Activate the extension – Kích hoạt eJOY eXtension
  Next – Chuyển sang câu tiếp theo
  Read/Pause – Đọc/Dừng đọc
  Previous – Trở lại câu trước
  Speaker – Chuyển sang giọng nói khác.

  2. First Choice: nghe bằng giọng nói đầu tiên bạn chọn khi nhấn vào phím tắt của Speaker (nếu bạn có cài đặt phím tắt cho Speaker)
  3. Second Choice: nghe bằng giọng nói ở vị trí thứ 2.

Read Selection

 1.  Lựa chọn số ký tự tối thiểu của đoạn văn bản được bôi đậm để biểu tượng tai nghe được hiển thị. Có 6 lựa chọn: 10, 20, 40, 60, 80, 100 ký tự.
 2. Lựa chọn chế độ đọc:
 •  Read to page end: Đọc hết cả trang
 • Read the selected text only: Chỉ đọc đoạn văn bản được chọn

audio reader

Tải Audio Reader ngay