Tính năng Capture Lookup là gì?

0
1220

Bạn có thể tra cứu bất kỳ từ nào trên ảnh chụp màn hình với tính năng “Capture lookup – Tra từ trên ảnh chụp màn hình của eJOY”. Đây là tính năng đặc biệt dành riêng cho những tài khoản nâng cấp Pro của eJOY.

Có 3 cách truy cập tính năng này:

Cách sử dụng tính năng Capture Lookup

Cách 1:

Click chuột phải vào màn hình Chọn eJOY Extension (1) → Chọn eJOY Capture (2). Bôi đen từ trên ảnh chụp màn hình rồi tra như trên văn bản thông thường.

Cách 2:

Chọn biểu tượng eJOY ở góc phải phía trên màn hình trình duyệt (1) Chọn biểu tượng Capture lookup (2). Bôi đen từ trên ảnh chụp màn hình rồi tra như trên văn bản thông thường.

capture lookup

Cách 3:

Click chuột phải vào biểu tượng eJOY (1) Chọn Tools (2) → Chọn eJOY Capture (3). Bôi đen từ trên ảnh chụp màn hình rồi tra như trên văn bản thông thường.

capture lookup