Với thanh tìm kiếm Look up của eJOY trước đây, người học khó có thể tìm ra định nghĩa của nhiều cụm từ. Thay vì để người dùng mất thêm vài công đoạn tìm kiếm trên Google, eJOY đã có tính năng tìm kiếm cụm từ tiện lợi hơn.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tra cụm từ

Cách 1: Bôi đen cụm từ bạn muốn tra tại bất cứ trang nào và chọn biểu tượng giọt nước

Cách 2: Gõ cụm từ bạn cần vào thanh tìm kiếm (Look up) 

Bước 2: Ấn sang tab Definition (Nếu bạn chưa cài đặt hiển thị Definition trước)

Bước 3: Ấn nút “Search Google Dictionary” và nhận kết quả trả về.