Làm thế nào để xem ảnh trực quan về từ khi tra từ

0
1416

Bạn có thể xem ảnh và GIF (hình động) của từ bất kì với công cụ tìm kiếm hình ảnh Google và Giphy trong pop-up tra từ.

Cách xem hình ảnh của từ

Tra từ như thông thường. Chọn (1) trong pop-up tra từ.

(2) Google Image: Xem ảnh từ Google

(3) Giphy Gif: Xem ảnh động từ Giphy

Cách lưu ảnh cùng nghĩa từ vào sổ từ

1- Click chuột trái vào ảnh muốn lưu để chọn ảnh.

2 – Click vào biểu tượng Dịch (5) hoặc biểu tượng Định nghĩa (6) => chọn Thêm (7) để lưu hình ảnh và nghĩa bạn muốn vào sổ từ.

Nếu bạn không chọn ảnh, sổ từ sẽ chọn hình ảnh mặc định cho từ đó.