Hỏi và nói giờ là một trong những tình huống bạn chắc chắn sẽ gặp phải trong việc giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Vậy làm thế nào để hỏi và trả lời về giờ một cách đầy đủ, chính xác và tự nhiên? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để nắm được những quy tắc cơ bản trong cách hỏi và nói giờ trong tiếng Anh, đồng thời luyện tập cách nói theo video của người bản ngữ bạn nhé! (citygoldmedia)

Cách hỏi giờ trong tiếng Anh

Một số trường hợp bạn cần sử dụng câu hỏi liên quan đến giờ trong tiếng Anh bao gồm:

  • Hỏi giờ:

‘What time is it?’ [Bây giờ là mấy giờ?]

‘Excuse me, could you tell me what time it is, please?’

‘Excuse me, could you tell me the time, please?’

  • Hỏi xem ai đó có thời gian không:

‘Do you have the time?’ [Bạn có thời gian không?]

‘Have you got the time?’

Cách trả lời về giờ trong tiếng Anh

Để bạn có thể dễ dàng học về cách nói giờ trong tiếng Anh, bài viết sẽ phân giờ thành ba loại với cách nói khác nhau

a. Giờ đúng: Giờ đúng để chỉ khoảng thời gian khi kim phút chỉ đúng số 12 [VD: 7 giờ]. Đối với loại giờ này, bạn có cấu trúc nói như sau:

‘It’s + giờ + o’clock’

‘It’s + giờ + a.m [từ 12 đêm đến 11h59′ trưa]/p.m [từ 12h trưa đến 11h59′ đêm]’

Ví dụ:

Minh họa giờ trong tiếng Anh

It’s 2 o’clock

It’s 2 a.m/p.m

 

 

b. Giờ lẻ: Giờ lẻ là khoảng thời gian khi kim phút chỉ khác số 12. Đối với loại giờ này, bạn có thể có 2 cách để diễn đạt:

Cách 1: It’s + hour hand + minutes + [a.m/p.m]

Cách 2: Sử dụng ‘past’ và ‘to’:

– Đối với phút 0 -30, bạn có thể sử dụng từ ‘past’ để diễn đạt giờ:

‘It’s + số phút + past + giờ [Bây giờ là ….giờ…phút]

– Đối với phút 31 – 59, bạn có thể sử dụng từ ‘to’ để diễn đạt giờ:

‘It’s + số phút đến khi kim dài chỉ số 12 + to + giờ [Bây giờ là … giờ kém …. phút]

Ví dụ:

Minh họa giờ trong tiếng AnhIt’s two fifty [a.m/p.m] [Bây giờ là 2 giờ 50 phút sáng/chiều]

It’s ten to three. [Bây giờ là 3 giờ kém 10 phút]

 

 

Minh họa giờ trong tiếng Anh

It’s four fifteen [Bây giờ là 4 giờ 15 phút]

It’s fifteen past four [Bây giờ là 4 giờ 15 phút]

 

 

Để có thể ôn lại cách hỏi và nói giờ trong tiếng Anh, đồng thời luyện cách phát âm những cấu trúc đó một cách tự nhiên và trôi chảy, mời bạn click vào hình ảnh để xem đoạn clip

Video về cách hỏi và nói giờ trong tiếng Anh
Cách luyện tập nhanh nhất: Mỗi khi nhìn đồng hồ, hãy diễn đạt lại thời điểm đó bằng tiếng Anh.

Bài tập

Comment thời điểm mà bạn đang đọc được câu văn này bằng tiếng Anh. Hãy cố gắng sử dụng nhiều cách nhất có thể để diễn tả thời điểm đó bạn nhé!