Tính năng Dịch tự động trên trang web tích hợp thủ công

0
3370

Sau khi tích hợp thủ công một trang web video vào eJOY Extension, trang web đó sẽ có tính năng Dịch tự động cho phụ đề đóng (CC – Closed Captions) của video. Tính năng này hỗ trợ bạn hiểu nội dung video bên cạnh tính năng tra từ với phím <,>. trên các trang được tích hợp thủ công.

1. Bật/ tắt tính năng Dịch tự động

Khi được tích hợp thành công, trang web đó sẽ có cột Dịch tự động ở cuối. Bạn có thể bấm vào để tắt mở tính năng này.

Khi cho phép tính năng, mỗi khi bật phụ đề trên video thuộc trang web đó, bạn sẽ thấy phụ đề có thêm phần dịch.

2. Thay đổi ngôn ngữ dịch

Để thay đổi ngôn ngữ cho phần dịch tự động, vào Cài đặt của eJOY extension => chọn Translator => Công cụ dịch.

Ví dụ: Chọn English ở phần Chọn ngôn ngữ gốc để dịch từ phụ đề tiếng Anh, chọn Vietnamese ở phần Chọn ngôn ngữ dịch để dịch phụ đề tự động sang tiếng Việt.