Tình người gắn chặt với nhau vào những lúc ta cùng san sẻ niềm vui và nỗi buồn. Nhưng lời chia buồn có lẽ chính là những lời khó nói nhất đối với chúng ta, bởi nó đòi hỏi sự ý nhị, tinh tế biết bao. Hôm nay, eJOY sẽ cùng bạn học một số mẫu câu chia buồn bằng tiếng Anh khi cần.

Hướng Dẫn Cách Luyện Nói

Vì đây là bài thiên về luyện nói, nên trước khi bắt đầu chủ đề chính thì bạn hãy đọc kĩ phần này để nắm cơ bản trước. Sau cùng đừng quên phân tích cách nói lời cảm ơn thầy cô bằng Tiếng Anh eJOY đã hướng dẫn ở phần sau và thực hành cùng bài tập luyện thêm ở phần cuối để đạt kết quả tốt nhất nhé. Practice makes perfect!

Lưu ý 1:  Trọng âm

Hãy chú ý ở các câu ví dụ về lời chúc mình đưa ra ở phần 2, bạn sẽ thấy có những ký tự lạ và một số phần được bôi đậm như sau:

 • Being a teacher isn’t easy, so I just want to let you know how much I value your hard work.

Thank you for a wonderful year!

 • /ˈbiːɪŋ ə ˈtiːʧər ˈɪznt ˈiːzi, səʊ aɪ ʤəst wɒnt tə lɛt jʊ nəʊ haʊ mʌʧ aɪ ˈvæljuː jə hɑːd wɜːk.

θæŋk jʊ fər ə ˈwʌndəfʊl jɪə!/

Những ký tự lạ này chính là phiên âm hay cách đọc của từ. Khi đọc bạn hãy nhấn mạnh vào phần in đậm, nghĩa là đọc những phần này to và kéo dài hơn những phần còn lại.

Ví dụ: wonderful (tuyệt vời) được phiên âm thành /ˈwʌndəfl /-> nhấn âm 1, bạn cần đọc to và nhấn vào âm /wʌn/ này

Đối với những âm còn lại – những âm không được nhấn mạnh – phần nguyên âm sẽ được đọc là /ə/ – hay còn gọi là âm Schwa trong tiếng Anh như trong ví dụ về cách đọc từ “wonderful” ở trên.

Bạn hẳn cũng phát hiện trong ví dụ trên, từ “Thank” (cảm ơn) chỉ có một âm tiết nhưng lại được nhấn mạnh. Vì sao lại thế?

Việc nhấn trọng âm khi nói không chỉ với những từ có 2 âm tiết trở lên, những từ chỉ có 1 âm tiết cũng được nhấn khi đó là những từ thuộc về mặt nội dung. Đây được gọi là trọng âm câu: như trong ví dụ trên, ta nhấn mạnh từ “Thank” vì đây là lời cảm ơn tới thầy cô nên động từ “Thank” có vai trò trong việc xác định nội dung lời nói của chúng ta.

Lời cảm ơn thầy cô bằng Tiếng Anh
Trọng âm

Lưu ý 2: Ngữ điệu

Nói Tiếng Anh không chỉ quan trọng về trọng âm mà còn về ngữ điệu. Ngữ điệu thường có 3 dạng:  Lên giọng, xuống giọng và xuống giọng 1 phần. Như trong ví dụ này:

“Words cannot describe how grateful I am for your sacrifice. Therefore, I’m just passing you my best wishes.”

Để lời chúc truyền tải tốt nhất sự biết ơn, chúng ta lên giọng ở các từ bộc lộ cảm xúc rõ ràng nhất như “Words”, “cannot” , “grateful” , “best” và xuống giọng ở cuối câu là từ “wishes”. Đối với những từ còn lại, chúng ta xuống giọng 1 phần nhưng không thấp hơn so với từ “wishes”.

Lời cảm ơn thầy cô bằng Tiếng Anh
Ví dụ nhấn âm

Lưu ý 3: Phát âm

Muốn trọng âm và ngữ điệu tốt, trước hết ta cần phát âm đúng từ. Thông thường ta sử dụng từ điển trên mạng để nghe phát âm, nhưng chỉ cần cài eJOY eXtension cho trình duyệt Chrome là ta có thể nghe cách phát âm, nhấn trọng âm của một từ, thậm chí nghe được cả cách phát âm, nhấn nhá và ngữ điệu của cả một câu dài.

Chức năng Say It!: Để nghe được những từ dùng trong bối cảnh, bạn nhấn vào biểu tượng “Say it”, eJOY sẽ tìm và tổng hợp danh sách video có chứa các cấu trúc đó cho bạn.

Luyện nghe chủ động

Tải eJOY eXtension miễn phí


Xem thêm


Cấu Trúc Câu Chia Buồn Trong Tiếng Anh

1. Chia buồn ở những trường hợp trang trọng

Chia buồn bằng Tiếng Anh
Nguồn ảnh: sympathymessageideas.com

Ngoài câu thường thấy nhất là R.I.P ( Rest In Peace /rɛst ɪn pis/: xin hãy an nghỉ ) để bày tỏ lời chia buồn trước sự ra đi của một người nào đó thì ta còn sử dụng những mẫu câu như sau:

 • Words cannot even express our sorrow, you are in our prayers.

/wɜrdz ˈkænɑt ˈivɪn ɪkˈsprɛs ˈaʊər ˈsɑroʊ, jʊ ər ɪn ˈər prɛrz/

Dịch: Đến từ ngữ cũng không thể diễn tả được sự đau buồn của chúng tôi lúc này, chúng tôi xin dành những lời cầu nguyện cho bạn.

 • My deepest sympathy in your great loss. If there is anything I can do, do not hesitate to let me know.

/maɪ ˈdipəst ˈsɪmpəθi ɪn jər greɪt lɔs. ɪf ðər ɪz ˈɛniˌθɪŋ aɪ kən du, dʊ nɑt ˈzəˌteɪt tə lɛt mi noʊ./

Dịch: Tôi thông cảm sâu sắc với sự mất mát to lớn của bạn. Nếu có chuyện gì tôi có thể giúp, đừng ngần ngại cho tôi biết.

 • We are grieved beyond expression to learn of your loss

/wi ər grivd bɪˈɑnd ɪkˈsprɛʃən tə lɜrn əv jər lɔs/

Dịch: Chúng tôi đau buồn không thể tả khi biết đến sự mất mát của bạn.

 • I was deeply saddened to hear this

/aɪ wəz ˈdipli ˈsædənd tə hir ðɪs/

Dịch: Tôi cực kì đau buồn khi nghe điều này.

 • May you take comfort in knowing an angel is watching over you

/meɪ jʊ teɪk ˈkʌmfərt ɪn ˈnoʊɪŋ ən ˈeɪnʤəl əz ˈwɑʧɪŋ ˈoʊvər ju/

Dịch: Mong bạn hãy an tâm nghĩ rằng có một thiên thần đang dõi theo bạn nơi thiên đường.

Xem thêm

Cấu Trúc Tiếng Anh Khi Nói về Người Đã Mất – Học Từ Lá Thư Bill Gates Viết về Paul Allen

2. Chia buồn ở những trường hợp đời thường

Ta sử dụng những mẫu câu sau khi bạn bè, người thân của ta gặp thất bại hoặc chuyện không may:

 • I’m here for you if anything is needed.

/aɪm hir fər jʊ ɪf ˈɛniˌθɪŋ əz ˈnidəd/

Dịch: Tôi sẽ ở đây nếu bạn cần bất kỳ điều gì

 • I am really sorry this had to happen.

/aɪ əm ˈrɪli ˈsɑri ðɪs həd tə ˈpən/

Dịch: Tôi rất lấy làm tiếc về điều đã phải xảy ra đó.

 • I hope you will get better soon.

/aɪ hoʊp jʊ wɪl gɛt ˈtər sun/

Dịch: Tôi hi vọng cậu sẽ sớm khỏe lại

 • I’m sorry to hear that. Do you need any help?

/ aɪm ˈsɑri tə hir ðæt. dʊ jʊ nid ˈɛni hɛlp?/

Dịch: Tôi rất buồn khi nghe điều này. Bạn có cần giúp đỡ gì không?

Cùng xem qua đoạn video dưới đây để học nói theo ở 2 trường hợp trên nhé!

3. Đáp lại lời chia buồn

Chia buồn bằng Tiếng Anh
Nguồn ảnh: sympathymessageideas.com
 • Trường hợp trang trọng

(Tên người đã mất ) and his/her family acknowledge with gratitude your expression of sympathy.

Ví dụ: Mr P and his family acknowledge with gratitude your expression of sympathy.

mɪstər pi ənd ɪz ˈməli ækˈnɑlɪʤ wɪð ˈgrætəˌtud jər ɪkˈsprɛʃən əv ˈsɪmpəθi/

Dịch: Anh P và gia đình anh ấy chân thành ghi nhận sự cảm thông của bạn.

Thank you very sincerely for your note of sympathy.

/ θæŋkˈvɛri sɪnˈsɪrli fər jər noʊt əv ˈsɪmpəθi/

Dịch: Chân thành cám ơn sự cảm thông chia sẻ của bạn.

Thank you very much for your kind heart at the time of my recent bereavement.

/θæŋk jʊ ˈri mʌʧ fər jər kaɪnd hɑrt ət ðə taɪm əv maɪ ˈrisənt bəˈrivmənt/

Dịch: Cám ơn rất nhiều về tấm lòng của bạn vào thời điểm tôi mất đi người thân yêu thế này.

 • Trường hợp đời thường

Thank you very much for your help. You are such a great friend!

/θæŋk jʊ ˈri mʌʧ fər jər hɛlp. jʊ ər sʌʧ ə greɪt frɛnd!/

Dịch: Cám ơn rất nhiều sự giúp đỡ của bạn. Bạn thật là một người bạn tuyệt vời!

Thank you for sharing the sorrow with me. That is a great help to me.

/θæŋk jʊ fər ˈʃɛrɪŋ ðə ˈsɑroʊ wɪð mi. ðæt əz ə greɪt hɛlp tə mi/

Dịch: Cám ơn vì đã sẻ chia nỗi buồn với tôi. Đó là một sự giúp đỡ tinh thần lớn lao.

I’m really grateful for your kind heart.

/aɪm ˈrɪli ˈgreɪtfəl fər jər kaɪnd hɑrt/

Dịch: Tôi rất biết ơn tấm lòng chân thành của bạn.

Các Bài Hát Về Chia Buồn

Âm nhạc từ trước đến nay vẫn luôn là người bạn tinh thần nói lên tiếng lòng của ta. Hãy dành chút thời gian nghe một chút bài hát eJOY gợi ý dưới đây về chủ đề chia buồn nhé, đây là những bài hát cảm động đến từng câu từ đấy!

 • Someone Great – LCD Soundsystem

Lời bài hát nhấn mạnh nỗi đau tột cùng khi mất đi người thân yêu qua câu “I wish that we could talk about it / But there – that’s the problem.” Nhưng bài hát đã thành công khi nhắn nhủ rằng chúng ta không đơn độc trong dòng cảm xúc khi mất đi người thân yêu.

 • Only One – Kanye West ft. Paul McCartney

Bài hát như một lời hát ru xoa dịu tâm tình người nghe 

 • Tears In Heaven – Eric Clapton

Bài hát là lời tâm tình tha thiết của một người cha mất con. Lời bài hát đầy tâm sự cùng với sự phối hợp đồng điệu của nhạc cụ khiến bài hát trở thành một trong những sáng tác lay động lòng người nhất. 

 • I’ll Be Missing You: Bài hát dành cho người chồng qua đời ở tuổi 24 của danh ca Faith Evans. Nghe bài hát này, bạn có thể cảm nhận rõ nỗi đau thể hiện qua từng nốt nhạc. 

Bài Tập Thực Hành

Bài 1 Hãy xem video dưới đây và luyện nghe và phát âm những câu chia buồn được nói trong video nhé. Nếu cần, bạn có thể xem phần phiên âm dưới video.

All these words – Condolences – What is a condolence? Condolence is when you say,

/ɔl ðiz wɜrdz – kənˈdoʊlənsəz – wʌt əz ə kənˈdoʊləns? kənˈdoʊləns ɪz wɛn jʊ seɪ/

I’m sorry about your loss. Usually for death: I’m sorry your father has died. I’m sorry your mother has died.

/aɪm ˈri əˈbaʊt jər lɔs. ˈjuʒəwəli fər dɛθ: aɪm ˈsɑri jər ˈfɑðər həz daɪd. aɪm ˈri jər ˈðər həz daɪd./

I’m sorry. It’s a big sorry, condolence.

/aɪm ˈri. ɪts ə bɪg ˈsɑri, kənˈdoʊləns/

Do you have any condolences?

/dʊ jʊ həv ˈɛni kənˈdoʊlənsəz?/

Or I’d like to give my condolences.

/ɔr aɪd laɪk tə gɪv maɪ kənˈdoʊlənsəz./

Bài 2 Video dưới đây cho ta biết thêm những điều nên làm để an ủi người đang gặp chuyện buồn. Đừng quên học nói theo video và xem phiên âm cung cấp bên dưới để nắm vững cách phát âm nhé.

Now, on the other hand, do say things like this: I’m so sorry for your loss, I wish I had the right words, just know I care, and I’m always just a phone call away.

/naʊ, ɑn ði ˈʌðər hænd, dʊ seɪ θɪŋz laɪk ðɪs: aɪm soʊ ˈri fər jər lɔs, aɪ wɪʃ aɪ həd ðə raɪt wɜrdz, ʤəst noʊ aɪ kɛr, ənd aɪm ˈɔlˌweɪz ʤəst ə foʊn kɔl əˈweɪ./

Cup of Jo has a post specifically about writing sympathy notes, which she posted after she lost her brother-in-law Paul to lung cancer.

/kʌp əv ʤoʊ həz ə poʊst spəˈsɪfɪkli əˈbaʊt ˈraɪtɪŋ ˈsɪmpəθi noʊts, wɪʧ ʃi ˈpoʊstɪd ˈæftər ʃi lɔst hər ˈbrʌðər-ɪn-lɔ pɔl tə lʌŋ ˈkænsər.

She offers these extremely helpful do’s.

/ʃi ˈɔfərz ðiz ɛkˈstrimli ˈhɛlpfəl duz./

So first up, do send a snail mail card.

/soʊ fɜrst ʌp, dʊ sɛnd ə sneɪl meɪl kɑrd./

Not that online is wrong, but especially now in the digital age, an actual physical card can be something so special.

/nɑt ðət ˈɔnˌlaɪn əz rɔŋ, bət əˈspɛʃli naʊ ɪn ðə ˈʤətəl eɪʤ, ən ˈækʧuəl ˈfɪzɪkəl kɑrd kən bi ˈsʌmθɪŋ soʊ ˈspɛʃəl./

It’s tactile and you can literally hold those words in your hand and reread them again and again.

/ɪts ˈtæktɪl ənd jʊ kən ˈlɪtərəli hoʊld ðoʊz wɜrdz ɪn jər hænd ənd ˈriˈrid ðəm əˈgɛn ənd əˈgɛn./

She also shares do offer to help in specific ways.

/ʃi ˈɔlsoʊ ʃɛrz dʊ ˈɔfər tə hɛlp ɪn spəˈsɪfɪk weɪz./

So saying, “anything I can do for you?” is nice, but actually offering specific ideas like “come over for dinner and we’ll grill for you” makes it a lot easier for people to say yes.

/soʊ ˈseɪɪŋ, “ˈɛniˌθɪŋ aɪ kən dʊ fər ju?” ɪz naɪs, bət ˈækʧuəli ˈɔfərɪŋ spəˈfɪk aɪˈdiəz laɪk “kʌm ˈoʊvər fər ˈdɪnər ənd wil grɪl fər ju” meɪks ɪt ə lɑt ˈiziər fər ˈpipəl tə seɪ jɛs./

And, finally, do tell stories.

/ænd, ˈfaɪnəli, dʊ tɛl ˈstɔriz/

The more, the better.

/ðə mɔr, ðə ˈbɛtər./

You can share your favorite memories of the person who died or talk about how they had an impact on your life.

/jʊ kən ʃɛr jər ˈfeɪvərɪt ˈmɛməriz əv ðə ˈpɜrsən hu daɪd ɔr tɔk əˈbaʊt haʊ ðeɪ həd ən ˈɪmpækt ɑn jər laɪf./

The Cup of Jo post says, “the grieving person is thinking about the person 100% (one hundred percent) of the time, so there’s nothing that you’re going to say to make her sadder.

/ðə kʌp əv ʤoʊ poʊst sɛz, “ðə ˈgrivɪŋ ˈpɜrsən əz ˈθɪŋkɪŋ əˈbaʊt ðə ˈpɜrsən wʌn ˈhʌndrəd pərˈsɛnt (əv ðə taɪm, soʊ ðərz ˈθɪŋ ðət jʊr ˈgoʊɪŋ tə seɪ tə meɪk hər ˈsædər./

Kết

Mong rằng qua bài viết này, eJOY đã giúp bạn giắt túi thêm kiến thức mới về những mẫu câu chia buồn bằng Tiếng Anh. Mọi chuyện đều không thể lường trước, nên nếu người bạn, người thân của ta gặp chuyện buồn thì ta hãy hết lòng an ủi và khích lệ người đó nhé!