IELTS là kì thi chuẩn hóa quốc tế uy tín và được sử dụng phục vụ các mục đích khác nhau như đi xin việc, đi du học, hay nhập cư. eJOY đã tổng hợp 6 dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Listening, bạn có thể tìm hiểu tại đây nhé. Dạng câu hỏi tiếp theo eJOY xin được giới thiệu với các bạn là TABLE COMPLETION (Hoàn thành bảng thông tin).

Dạng bài Table Completion yêu cầu các bạn nghe một cuộc trò chuyện giữa ít nhất hai người. Dựa trên các thông tin được cung cấp trong bài nghe, các bạn cần tóm tắt các thông tin liên quan tới các danh mục cụ thể (ví dụ: địa điểm/ thời gian/ giá cả).

Dưới đây là một bảng thông tin gồm 4 câu hỏi, bạn hãy nghe video phía dưới và trả lời các câu hỏi này trong comment nhé.

bài nghe IELTS table completion

(Nguồn: IELTS Test Cambridge 12)

Các bước nghe hiệu quả:

  1. Nghe lần 1: Nghe không có phụ đề + Làm bài tập trên
  2. Nghe lần 2: Nghe không có phụ đề + Kiểm tra lại các câu trả lời với Answer Keys
  3. Nghe lần 3: Nghe chép chính tả, không có phụ đề 
  4. Nghe lần 4 trở đi: Nghe và tra nghĩa từ mới. Bạn có thể lưu các từ và cụm từ này bằng ứng dụng eJOY để học lại hàng ngày.

https://youtu.be/i8oFJcbgz2o

Đáp án: Answer Keys