Cover letter (CL) rất có thể là thứ đầu tiên nhà tuyển dụng xem trong hồ sơ xin việc của bạn, và nó khiến cho họ có muốn đọc tiếp CV của bạn hay không. Cách giới thiệu bản thân trong Cover Letter do đó đóng vai trò quan trọng trong viêc gây ấn tượng tốt đẹp và thuyết phục nhà tuyển dụng cho bạn vào vòng trong. 

Việc giới thiệu bản thân một cách đầy đủ và gây ấn tượng để nhà tuyển dụng thấy rằng bạn là người phù hợp nhất cho vị trí, vì vậy,  rất quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn một số cách làm điều này một cách đầy đủ và tự nhiên, dựa theo cấu trúc của một cover letter.

Trước hết, khi mở đầu thư, bạn nên chào hỏi và giới thiệu ngắn gọn các thông tin cơ bản của mình. Phần tiếp theo là nhấn mạnh được những gì mình có, điển hình là quá trình học tập, những thành tựu đã đạt được,  kỹ năng hay kinh nghiệm để chứng tỏ mình phù hợp nhất với công việc. Cuối thư, ban cần thể hiện được mong muốn và những dự định về công việc mới.

Học tiếng Anh cùng eJOY

1. Chào hỏi và giới thiệu bản thân với nhà tuyển dụng – Khiến nhà tuyển dụng bị lôi cuốn, muốn đọc tiếp

Chào hỏi đầu thư cần viết một cách trang trọng. Nếu bạn biết chính xác tên của người tuyển dụng, bạn có thể  chào “Dear Ms/ Mr (tên/họ)”. Có bạn sẽ lúng túng không biết nên chào hỏi ra sao khi không biết đích xác tên người tuyển. Nếu ngày xưa đi học bạn được dạy viết “To whom it may concern” thì qua kinh nghiệm bản thân mình không khuyến khích cách viết này bởi nó quá chung chung, có thể gây ấn tượng cho người đọc rằng bạn đã không cố gắng tra cứu tên người tuyển (thông qua website công ty hoặc linkedin) hoặc bạn lười nên gửi 1 CL cùng form cho nhiều công ty khác nhau. Để tránh điều đó bạn có thể dùng “Dear (tên công ty) team,”  

Viết lời chào tới nhà tuyển dụng
Viết lời chào tới nhà tuyển dụng

Sau khi chào hỏi lịch sự, tiếp đến đoạn văn mở đầu thì bạn nên gói gọn đoạn này khoảng 2-3 câu, bắt đầu bằng lí do vì sao bạn viết bức thư này, hoặc bạn biết tới công việc này như thế nào. Phần còn lại của đoạn nên đưa ra các thông tin cơ bản của bản thân, ví dụ: bằng cấp, ngành học, hoặc mục tiêu nghề nghiệp… nhưng tất cả đều phải liên quan đến vị trí đang tuyển hoặc mục tiêu của công ty mà bạn đang apply.

Các mẫu câu cho câu mở đầu

– I am writing for your consideration for the position of…̣̣(tên vị trí)

(Tôi viết thư để được cân nhắc cho vị trí …(tên vị trí)

VD: I am writing for your consideration for the position of sale executive

(Tôi viết thư để được cân nhắc cho vị trí nhân viên kinh doanh)

I wish to apply for the role of …̣̣(tên vị trí), currently being advertised on …(nơi bạn nhìn thấy tin đăng tuyển)

(Tôi muốn ứng tuyển cho vị trí…(tên vị trí), hiện đang được quảng cáo trên …(website đăng tuyển/ nơi bạn đọc tin tuyển dụng)

VD: I am applying for the role of sale executive, currently being advertised on timviecnhanh.com

(Tôi muốn ứng tuyển cho vị trí nhân viên kinh doanh, hiện đang được quảng cáo trên website timviecnhanh.com)

I was excited to see your opening for the position of…(tên vị trí) on…(nơi bạn nhìn thấy tin đăng tuyển)

(Tôi rất hào hứng khi nhìn thấy thông tin đăng tuyển của vị trí…(tên vị trí) tại …(nơi bạn đọc tin tuyển dụng)

VD: I was excited to see your opening for the position of sale executive on timviecnhanh.com

(Tôi rất hào hứng khi nhìn thấy thông tin đăng tuyển của vị trí nhân viên kinh doanh trên website timviecnhanh.com)

 – I am grateful for the opportunity to apply for the (tên vị trí)  role at your organization (hoặc tên công ty bạn đang ứng tuyển)

(Tôi rất vui khi có cơ hội được ứng tuyển cho vị trí (tên vị trí) ở công ty/ tổ chức của bạn.)

VD: I am grateful for the opportunity to apply for the sale executive role at your organization.

(Tôi rất vui khi có cơ hội được ứng tuyển cho vị trí nhân viên kinh doanh ở tổ chức của bạn)

Giới thiệu ngắn gọn về bạn trong Cover Letter
Lí do ngắn gọn bạn viết thư, website bạn đọc dược tin đăng tuyển- Mary via Pexels

Các mẫu câu để giới thiệu bản thân 

I chose this position because it combines my…(kỹ năng, học vấn, đam mê v..v..bạn cho rằng nổi bật). I appreciate your mission of …( mục tiêu/ sứ mệnh công ty) hope to join you to achieve that mission.

(Tôi lựa chọn vị trí này nó có thể kết hợp được…(kỹ năng, học vấn, đam mê v..v..bạn cho rằng nổi bật) của mình. Tôi đánh giá cao (mục tiêu/ sứ mệnh của công ty) và hy vọng có thể cùng công ty đạt được những mục tiêu này)

VD: I chose this position because it combines my analytical skills and my law background. I appreciate your mission in bringing back justice for the poor and hope to join you to achieve that mission.

(Tôi lựa chọn vị trí này nó có thể kết hợp được kĩ năng phân tích và kiến thức luật học của mình. Tôi đánh giá cao sứ mệnh của công ty là đem lại công lý cho người nghèo, tôi hy vọng có thể cùng công ty đạt được những mục tiêu này.)

– I believe with my …(kỹ năng, học vấn, đam mê v..v..bạn cho rằng nổi bật), I will be able to positively contribute to your organization.

(Tôi tin rằng với những…(kỹ năng, học vấn, đam mê v..v…) của mình, tôi có thể đem lại những đóng góp tích cực cho công ty/ tổ chức của bạn.)

VD: I believe with my teamwork skill and the ability to work under pressure, I will be able to positively contribute to your organization

(Tôi tin rằng với kỹ năng làm việc nhóm và khả năng làm việc dưới áp lực của mình,  tôi có thể đem lại những đóng góp tích cực cho công ty của bạn.)

– With my… (kỹ năng, học vấn, đam mê v..v..bạn cho rằng nổi bật), I am confident that I am the right person for the role you are looking for.

(Với những …(kỹ năng, học vấn, đam mê v..v…) của mình, tôi tự tin rằng tôi là người phù hợp nhất cho vị trí mà công ty đang tuyển dụng).

VD: With my background in business administration and my acute logical reasoning, I am confident that I am the right person for the role you are looking for.

(Với học vấn về ngành quản trị kinh doanh và khả năng tư duy logic sắc bén của mình, tôi tự tin rằng tôi là người phù hợp nhất cho vị trí mà công ty đang tuyển dụng).

Giới thiệu về kỹ năng của bạn trong Cover Letter
Giới thiệu về kỹ năng của bạn -Gustavo via Stocknap

Ví dụ đoạn đầu thư hoàn chỉnh

Dear PwC Team,

I am grateful for the opportunity to apply for the open financial consultant role at your organization. I chose this because it combines my education in finance and banking as well as my enthusiasm for giving advice on investment decisions. I believe that I can meet all the requirements for this job and bring positive impacts to the company.

Tạm dịch:

(Kính gửi PwC,

Tôi rất vui vì có cơ hội ứng tuyển vị trí tư vấn tài chính của công ty. Tôi lựa chọn vị trí này vì nó có thể giúp tôi kết hợp ngành học của mình là tài chính và ngân hàng với đam mê của bản thân là đưa ra những tư vấn về quyết định đầu tư. Tôi tin rằng tôi có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu cho công việc này và mang lại những tác động tích cực cho công ty.)

2. Tại sao bạn là ứng viên phù hợp nhất

Đoạn thứ 2, hay phần chính của thư sẽ giải thích tại sao bạn đủ điều kiện cần thiết cho vị trí cần tuyển. Không chỉ dừng lại ở đủ điều kiện, hãy làm nổi bật những kinh nghiệm, kĩ năng, hay phẩm chất mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm, để cho thấy bạn thích hợp hơn người khác. Lưu ý đừng nhắc lại toàn bộ những gì bạn viết trong CV, thay vào đó chỉ làm nổi bật những yếu tố khiến nhà tuyển dụng muốn tuyển được bạn.    

Cách tốt nhất để chọn ra được những kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp là dựa vào bản mô tả công việc. Bạn cần chú ý đến những yêu cầu đầu tiên được nhà tuyển dụng liệt kê, từ đó viết những ví dụ chứng tỏ kiến thức, kinh nghiệm, hay kĩ năng của mình đã giúp mình sẵn sàng hoàn thành những yêu cầu này.

Các mẫu câu giới thiệu về trình độ, các kĩ năng, và kinh nghiệm bản thân

During my studies ( hoặc vị trí công việc bạn làm trước đây, kinh nghiệm trước đây), I have developed …(kỹ năng, học vấn, đam mê v..v..bạn cho rằng nổi bật)

(Trong quá trình học tập (hoặc công việc cũ, kinh nghiệm làm việc trước đây), tôi đã phát triển được những …(kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức, v…v…)

VD: During my studies, I have developed an independent research ability.

(Trong quá trình học tập, tôi đã phát triển được khả năng nghiên cứu độc lập)

– My studies (hoặc các kinh nghiệm làm việc trước đây, v…v..) has equipped me with (kỹ năng, học vấn, đam mê v..v..bạn cho rằng nổi bật)

(Quá trình học tập ở trường đại học (hoặc kinh nghiệm làm việc trước đây) đã trang bị cho tôi các …(kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức, v…v)

VD: My previous working experience with Microsoft has equipped me with the knowledge for cyber security.

(Kinh nghiệm làm việc trước đây với Microsoft đã trang bị cho tôi các kiến thức về an ninh mạng)

Khéo léo giới thiệu kinh nghiệm của bạn trong Cover Letter
“Khoe” những kinh nghiệm, kĩ năng phù hợp của bản thân- Docstockmedia via Shutterstock

I was accountable / have engaged with/ have gained the experience…(kỹ năng, học vấn, đam mê khác v..v.)during my previous work (or studies)

(Trước đây tôi đã chịu trách nhiệm về mảng…/tôi được tham gia/ tiếp xúc với …(các kinh nghiệm, kỹ năng, v..v)

VD: I was accountable for project management and setting the project timeline during my previous work in Lotte Cooperation.

(Trước đây tôi đã chịu trách nhiệm về mảng quản lý dự án và lên các mốc thời gian cho dự án khi làm việc tại tập đoàn Lotte.)

– My experience with …(vị trí công việc trước đây) gave me insights and knowledge into…(các kỹ năng, học vấn, đam mê trước đây v..v..) .

(Kinh nghiệm trước đây của tôi với …(tên công ty cũ, công việc cũ v..v) đã cho tôi những sự hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm về… (các kỹ năng, nhiệm vụ công việc từng đảm nhận, v..v..)

VD: My experience with Techcombank gave me insights and knowledge into account management, for both individual and company customer.

(Kinh nghiệm trước đây của tôi với Techcombank đã cho tôi những sự hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm về quản lý tài khoản, cho cả mảng khách hàng cá nhân và công ty)

Trong video dưới đây, nhân vật sẽ có gợi ý về những điều mấu chốt từ công việc cũ mà bạn nên trình bày.

Sau khi giới thiệu được những kĩ năng, kinh nghiệm bạn cho là điểm mạnh của mình, bạn lưu ý phải tiếp tục làm rõ sự liên kết giữa những điểm này với yêu cầu của công việc mới, tại sao chúng giúp bạn hơn các ứng viên khác. 

Các mẫu câu giúp làm nổi bật được mối liên hệ

The experience with ( tên công ty trước đây) allowed me to establish competence in …(kỹ năng, học vấn, đam mê v..v..bạn cho rằng nổi bật).
This will further enhance my abilities to work effectively in my role as…(vị trí bạn đang ứng tuyển)

(Kinh nghiệm làm việc với [tên cơ quan, nơi làm việc cũ] đã giúp tôi phát triển các kỹ năng như …(các kỹ năng, kinh nghiệm bạn muốn nhấn mạnh, v…v). Những kỹ năng này sẽ giúp tôi phát huy khả năng bản thân hơn nữa trong vai trò là (vị tri bạn đang ứng tuyển)

VD:The experience with Thang Long high school allowed me to establish competence in creating suitable teaching method for different groups of students. This will further enhance my abilities to work effectively in my role as a teacher trainer in APEX.

(Kinh nghiệm làm việc với trường cấp 3 Thăng Long đã giúp tôi phát triển khả năng thiết kế các phương páhp dạy học phù hợp các nhóm đối tượng học sinh khác nhau. Điều này sẽ giúp tôi phát huy khả năng bản thân hơn nữa trong vai trò đào tạo giáo viên ở trung tâm APEX)

– In addition to this experience, I gained considerable….(kỹ năng, học vấn, đam mê v..v..)  during last employment as a …(công việc trước đây của bạn)

(Ngoài những kinh nghiệm này, tôi còn có những kỹ năng về (kỹ năng của bạn) khi làm việc cho vị trí (công việc cũ của bạn)

VD: In addition to this experience, I gained considerable communication skills during my last employment as a project assistant.

(Ngoài những kinh nghiệm này, tôi còn có những kỹ năng về truyền thông khi làm việc cho vị trí trợ lý dự án trước đây)

Video sau nói kỹ hơn tại sao bạn cần kết nối giữa cái bạn có và cái công ty cần:

Ví dụ cụ thể đoạn 2:

As a college student majoring in Law, my study has equipped me with essential skills that would serve me well as a trainee lawyer of your firm. Armed with a focus on international business law, I have engaged with plethora of cases where I need to conduct legal research and correctly identify legal problems. I understand that a big part of the job requires me to assist in the preparation of cases and advise clients on their strengths and weaknesses. Therefore the skills I have can be easily applied when it comes to providing quality legal service to clients.

(Tạm dịch:

Là một sinh viên chuyên ngành Luật, tôi đã được trang bị những kỹ năng cần thiết để có thể làm việc với vai trò là luật sư thực tập của văn phòng. Cụ thể, khi học sâu về luật kinh doanh quốc tế, tôi đã tham gia vào rất nhiều vụ việc mà cần tiến hành nghiên cứu pháp lý và xác định chính xác các vấn đề pháp lý. Tôi hiểu rằng một phần lớn công việc ở văn phòng luật sẽ đòi hỏi tôi phải hỗ trợ chuẩn bị các vụ kiện và tư vấn cho khách hàng về điểm mạnh, điểm yếu của họ. Do đó các kỹ năng tôi có sẽ có thể dễ dàng áp dụng được khi cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cho khách hàng.)

I had previously gained experience in coordinating with a team in agenda setting and managerial work while working at ChildFund Vietnam, an NGO works for poverty eradication and community development. I was accountable for project timelines as well as setting and facilitating internal workshops, conferences and community talks. The practical managerial skills and expertise are something that could be easily transferred to my role in this project when it comes to event and meeting coordination.

(Tạm dịch:

Trước đây khi làm việc tại ChildFund Việt Nam – một tổ chức phi chính phủ làm việc để xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng, tôi đã có kinh nghiệm trong việc làm việc nhóm để thiết lập các chương trình làm việc và quản lý. Tôi chịu trách nhiệm sắp xếp các mốc thời gian của dự án, điều khiển các cuộc hội thảo, các hội nghị và các cuộc hội đàm cộng đồng. Các kỹ năng quản lý thực tiễn cũng như kinh nghiệm của tôi có thể dễ dàng chuyển giao sang vai trò điều phối viên dự án của công ty khi cần tổ chức sự kiện và điều phối cuộc họp.)

Từ hai ví dụ trên, có thể thấy người viết nhấn mạnh vào quá trình học tập, các kỹ năng hay kinh nghiệm từ công việc trước của mình. Sau đó khéo léo kết nối những điểm mạnh này và sự cần thiết của chúng cho công việc mà người viết đang ứng tuyển.

3. Kết thúc, thể hiện dự định, mong muốn về cơ hội được phỏng vấn.

Đoạn văn cuối cùng còn lại có thể gọi là “lời kêu gọi hành động”. Đoạn này thường thông báo cho nhà tuyển dụng biết rằng bạn muốn được phỏng vấn. Cảm ơn họ đã dành thời gian đọc thư của bạn. Đoạn cuối này là một kết luận ngắn gọn cảm ơn nhà tuyển dụng về sự cân nhắc của họ. Ban cũng có thể nhắc lại sự quan tâm của bạn về vị trí và mô tả cách bạn sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình tuyển dụng.

Đừng quên thể hiện mong muốn của bạn trong Cover Letter
Đừng quên thể hiện mong muốn tham gia phỏng vấn trong Cover Letter

Các mẫu câu thể hiện sự hứng thú của bạn với công việc 

-I am very excited by the possibility of working for (vị trí đang ứng tuyển) because of (lý do bạn thấy công việc này hấp dẫn)

(Tôi rất vui vì cơ hội có thể sẽ được làm việc cho (công ty tuyển dụng) vì (lý do bạn thấy công việc này hấp dẫn).

VD: I am very excited by the possibility of working for Vietcombank because of the broad range of customers you are catering to.

(Tôi rất vui vì cơ hội có thể sẽ được làm việc cho Vietcombank vì đối tượng khách hàng đa dạng mà Vietcombank phục vụ)

(Tên công ty đang ứng tuyển) appeals to me for the job content (hoặc những lí do khác bạn thấy công việc này hấp dẫn). I envision myself playing a key role in the organization.

(công ty bạn đang ứng tuyển) thu hút tôi về nội dung công việc hấp dẫn (hoặc những đặc tính khác của công ty mà bạn thích). Tôi tin rằng mình sẽ đóng một vai trò quan trọng trong công ty

VD: AMES appeals to me for the multicultural working environment. I envision myself playing a key role in the organization

AMES thu hút tôi với môi trường làm việc đa văn hoá. Tôi tin rằng mình sẽ đóng môt vai trò quan trọng trong công ty.

-I am convinced that serving as a (vị trí đang tuyển dụng)  will be a critical step for me to apply my skills and knowledge while acquiring fundamental new tools in a challenging environment.

Việc trở thành một (vị trí đang tuyển dụng) sẽ là một bước quan trọng để tôi có thể áp dụng các kỹ năng và kiến thức đã có của mình, cùng lúc đó thu thập thêm những kỹ năng mới khi làm việc trong một môi trường đầy thử thách.

VD: I am convinced that serving as a trainee lawyer will be a critical step for me to apply my skills and knowledge while acquiring fundamental new tools in a challenging environment.

(Việc trở thành một luật sư tập sự sẽ là một bước quan trọng để tôi có thể áp dụng các kỹ năng và kiến thức đã có của mình, cùng lúc đó thu thập thêm những kỹ năng mới khi làm việc trong một môi trường đầy thử thách.)

– Thank you for your consideration, and I look forward to discussing my application with you.

Cảm ơn đã dành thời gian xem xét hồ sơ của tôi. Tôi rất mong sẽ có một buổi gặp để thảo luận sâu hơn về kinh nghiệm của bản thân với công ty.

– I welcome the opportunity to discuss my qualifications and experience with you further. Thank you very much for your time and consideration

Tôi hoan nghênh cơ hội để nói thêm về trình độ và kinh nghiệm của tôi. Cảm ơn rất nhiều vì thời gian và sự quan tâm của anh/chị.

Cách giới thiệu bản thân trong Cover Letter
Đừng bỏ lỡ cơ hội chỉ vì không biết cách giới thiệu bản thân trong Cover Letter

Ví dụ:

– I am very excited by the possibility of working for the UN because of the high intensity environment and dynamic, multicultural team. I welcome the opportunity to discuss my qualifications and experience with you further. Thank you very much for your time and consideration

(Tạm dịch:

Tôi rất vui vì có thể sẽ được nhận vào làm việc cho Liên Hợp Quốc vì môi trường cường năng động và đội ngũ đa văn hóa của tổ chức. Tôi sẵn sàng cho cơ hội được thảo luận thêm về trình độ và kinh nghiệm của mình với tổ chức. Cảm ơn vì đã dành thời gian và sự cân nhắc đơn ứng tuyển của tôi.)

Để đảm bảo bạn không bị “bí” khi tự giới thiệu bản thân khi viết cover letter, hãy cài đặt eJOY eXtension cho trình duyệt Chrome để tra và lưu lại những mẫu câu được gợi ý ở trên và list những từ vựng được eJOY tổng hợp lại dưới đây nhé!

Cài đặt eXtension miễn phí

Tính năng này cho phép bạn tra và lưu nhanh từ mới chỉ bằng việc bôi đen hoặc các cụm từ ở bất cứ website nào, sau đó có thể add để lưu vào list từ của riêng mình.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Hãy tìm một mô tả công việc mà bạn thích hoặc mong muốn được làm trong tương lai và thử gạch đầu dòng cho 3 phần chính củaviết một cover letter thể hiện được cho nhà tuyển dụng rằng bạn là ứng viên thích hợp nhất.

Gợi ý các kỹ năng gây ấn tượng khi viết cover letter:

 • teamwork skill: kỹ năng làm việc nhóm
 • communication skill: kỹ năng giao tiếp
 • critical reasoning skill: kỹ năng tư duy phản biện
 • time management skill: kỹ năng quản lý thời gian
 • problem solving skill: kỹ năng giải quyết vấn đề
 • creative thinking skill: kỹ năng tư duy sáng tạo

Một số ngành nghề :

 • Sale executive: chuyên viên sale
 • HR executive: chuyên viên nhân sự
 • Receptionist: lễ tân
 • Lawyer: Luật sư
 • Project Assistant: trợ lý dự án
 • Project manager: quản lý dự án