Small Little đều được dịch ra là “nhỏ bé”. Điều này làm không ít người học cảm thấy “bối rối”. Làm thế nào để phân biệt Small Little? Khi nào nên sử dụng Small? Khi nào nên dùng Little? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc về hai từ trên bằng việc giúp người đọc hiểu về cách sử dụng Small Little. 

Small

Tính từ Small thường được sử dụng để nói về kích cỡ của một người/một vật nào đó. Kích cỡ nhỏ hơn so với số đông hoặc kích thước thông thường. Trái ngược với Small (nhỏ) là Large (lớn). Danh từ chỉ người hoặc vật đứng sau Small có thể là danh từ số nhiều đếm được hoặc không đếm được.

Small và Little - small

Tuy nhiên, khi đi kèm với danh từ không đếm được sẽ có dạng a small+amount of

Ví dụ:

I have a small amount of money.

Trong khi đó, đối với danh từ đếm được, Small sẽ đi kèm với number of.

Ví dụ

Only a small number of people come to the party.

Bên cạnh đó,  Small sẽ chuyển thành Smaller trong câu so sánh hơn và Smallest trong so sánh hơn nhất

Ví dụ

  • My house is smaller than Linda’s house.
  • Billy is the smallest kid in the class.

Little 

Khác với tính từ SmallLittle có thể giữ vai trò danh từ, tính từ, phó từ trong câu. Tính từ Little có nghĩa là nhỏ bé, bé bỏng. Ta có thể dùng Little để nói về kích cỡ đi kèm với cảm xúc của người dùng về người/vật được nói tới.

Ví dụ

  • What a poor little girl!
  • My poor little baby still needs my protection 

Little còn mang ý nghĩ là một ít, một vài. A little có nghĩa là rất ít (very few). Tuy nhiên khác với SmallLittle chỉ đi cùng danh từ không đếm được. Thay vì đi kèm với các từ bổ trợ như trong trường hợp của Small, tính từ Little đi kèm trực tiếp với danh từ.

Ví dụ: 

  • I have little experience in teaching.
  • I have a little (very few) experience in teaching 

Đại từ Little mang ý nghĩa không nhiều, chẳng bao nhiêu

Ví dụ:

Jane knows a little about Physics.

Phó từ Little có nghĩa là một chút, hơi hơi

Ví dụ:

Linda is a little tired today.

Đến đây, mong rằng bài viết đã phần nào giúp độc giả hiểu rõ hơn về cách sử dụng Small và Little. Giờ bạn có thể luyên tập bằng cách đặt câu với hai từ Small và Little và chia sẻ với chúng tôi ví dụ của bạn trong phần comment.  

>>> Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng các từ dễ nhầm lẫn khác như Overtime và Over time.