Cách hiện biểu tượng eJOY eXtension trên thanh công cụ

0
1445

Sau khi cài đặt eJOY eXtension , để truy cập Cài đặt hay đăng nhập, biểu tượng eJOY cần được ghim trên thanh công cụ Chrome. Nếu không thấy biểu tượng eJOY trên thanh, hãy làm như sau:

  • Bước 1: Chọn biểu tượng mảnh ghép (a)
  • Bước 2: Chọn ghim để hiển thị biểu tượng eJOY (b)

Kết quả: