Bài tập đọc English Reading chủ đề Respect Others dành cho các bạn học level 3. Trong bài đọc này, tác giả muốn đề cao tinh thần tôn trọng lẫn nhau giữa các cầu thủ bóng đá khi ra sân thi đấu. Hãy đọc và làm bài tập ở dưới để hiểu tại sao tôn trọng người khác cũng là một kỹ năng cần thiết mà chúng ta cần có trên sân bóng nói riêng và trong cuộc sống nói chung.

 Bạn có thể dùng eJOY extension để giúp bạn tra và lưu các từ mới trong bài nhé.

Lưu ý:

 • Bài tập này được biên tập lại từ bài “Respect Others” của Macmillan Publishers Limited, 2014.
 • Bài tập nằm trong chuỗi bài học dành cho Intermediate trên eJOY. Nếu bạn muốn được học theo lộ trình phát triển khả năng nghe nói, kèm theo bài tập đọc viết nhẹ nhàng thì hãy email cho support@ejoy-english.com nhé.

Respect Others

Followers of football will have noticed the word ‘respect’ on players’ shirts and around football pitches. This works as a gentle reminder to both players and fans that football is a game, not a war. Today’s football matches are highly competitive and players are motivated to win. It would be easy to get caught up in the action of a game and to consider the opponent to be your enemy. However, when players shake hands before or after a match, it reminds us that, whatever happens on the pitch, these people are professionals, and losing is part of the game. Players whose behavior is considered unacceptable are usually punished severely.

respect others in the football match

The players are also setting an example for their fans to follow. Just because someone supports a different team from you, it doesn’t mean you have to hate that person. And if you lose a match, that shouldn’t mean that you stop respecting your opponent. Unfortunately, in the past, fighting between rival fans was a frequent feature of football matches. Football’s governing bodies have done a lot of work towards stopping this and, although it does happen sometimes, violence is now quite rare at matches.

Respect goes a lot further than the opposing players and fans at a football match. We should respect the rules of the game too, and that means respecting the referee’s decisions. With players from different nations competing, respect is also needed so that we don’t discriminate against people of a different colour or ethnic background. Neither is respect confined to football. All sports should encourage their participants to do their best, while continuing to respect the efforts of others.


Grammar

A. Động từ khiếm khuyết “Should”

Từ “should” xuất hiện nhiều lần trong bài đọc “Respect others”. “Should” là một động từ khiếm khuyết được dùng để diễn tả lời khuyên hay ý nghĩ điều gì là đúng, là nên làm.

Sau “should” luôn là một động từ ở dạng nguyên thể.

Ví dụ trong bài đọc:

 • Just because someone supports a different team from you, it doesn’t mean you have to hate that person. And if you lose a match, that shouldn’t mean that you stop respecting your opponent.
 • We should respect the rules of the game too, and that means respecting the referee’s decisions.
 • All sports should encourage their participants to do their best, while continuing to respect the efforts of others.

B. just because … it doesn’t mean

Đây là một mẫu câu phổ biến thường được dùng khi bạn muốn nói “chỉ vì/ dù ….. thì cũng không có nghĩa rằng …”

 •  Just because someone supports a different team from you, it doesn’t mean you have to hate that person.(Chỉ vì ai đó ủng hộ một đội bóng khác, thì cũng không có nghĩa rằng bạn phải ghét bỏ họ)

Ví dụ khác:

 • Just because you’re older than me, it doesn’t mean you can tell me what to do. (Chỉ vì bạn lớn tuổi hơn tôi, không có nghĩa rằng bạn có thể bảo tôi phải làm gì)

Exercises

A. Tìm những từ/ cụm từ trong bài viết có nghĩa như sau:

 1. very involved (para 1)
 2. the person you play against (para 1)
 3. the place where football is played (para 1)
 4. people who do a job for money (para 1)
 5. strictly; heavily (para 1)
 6. from a different team (two answers; para 2, para 3)
 7. organisations (para 2)
 8. the person who controls a football match (para 3)
 9. treat differently, usually badly (para 3)
 10. people who take part (para 3)

B. Bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:

 1. What is the difference between your opponent and your enemy?
 2. Why does the writer say ‘losing is part of the game’ near the end of the first paragraph?
 3. How does the violence at today’s football matches compare with the past?
 4. Apart from the other team’s players and their fans, what else should we respect, according to the writer?
 5. Why does the writer mention ‘different nations’ in the last paragraph?